O našom dreve

Mesačné drevo - drevo vyťažené v ten pravý čas

Mesiac ovplyvňuje nielen príliv, odliv, spánok mnohých z nás, ale má aj veľký vplyv na rast rastlín.Správny okamih ťažby a voľba správne rastúcich stromov sú pre kvalitu dreva rozhodujúce. Drevo ťažené v správnom čase vykazuje ako stavebný materiál mnoho vynikajúcich technických a stavebno – fyzikálnych vlastností a to úplne bez chemického ošetrenia a prídavných látok.

mesacne_drevo mesacne_drevo

Thoma spracováva výlučne vybrané kmene z certifikovaných, trvale obhospodarovaných rakúskych lesov v zimnom období a pri určitom lunárnom cykle.

les les

Pomalým prirodzeným vysúšaním zaisťuje tento postup solídne, tvarovo stále a škodcom odolné drevo najvyššej kvality pre stavbu Vášho domu.

dlhe obdobie dlhe obdobie

Nie sú to len samotné stromy, ktoré dokážu dosiahnuť vek, ktorý môže stonásobne prekročiť náš: ich drevo môže vydržať nepoškodené neuveriteľné dlhé obdobie.

Ako sa však drevo stáva materiálom, ktorý dokáže vydržať mýto po tisíce rokov bez povšimnutia? Za mimoriadne trvanlivé drevo sú zodpovedné tri veci. Po prvé, výber správne pestovaných stromov; po druhé, ťažba dreva v správny čas a po tretie, správne skladovanie, sušenie a spracovanie dreva.

V roku 2003 uskutočnil výskumný tím na jednej z najprestížnejších technologických univerzít v Európe, ETH Zürich, výskumný projekt, ktorý skúmal vzťahy medzi rytmami v čase a rastlinami v širšom kontexte. Klíčenie semien rôznych stromov a rastlín sa skúmalo v náväznosti na mesačné fázy. Ukázalo sa, že klíčivosť, priemerná výška a výška rastlín korelujú s mesačnou fázou po štyroch mesiacoch. Ďalšie skúmanie odhalilo, že stromy "pulzujú" spolu s prílivom oceánov riadeným Mesiacom. Keď Mesiac rastie, kmene sa rozširujú. Keď Mesiac ubúda, zmenšujú sa. Priemer stromov rastie a zmenšuje sa v rytme s prílivom a odlivom - len o niekoľko stotín milimetra, ale napriek tomu je rozdiel merateľný.

Testy na vzorkách dreva, ktoré boli vyhodnotené ako súčasť štúdie na ETH v Zürichu, boli rozhodujúce pri preukazovaní vplyvu Mesiaca na stavebné drevo. Výskum dokázal, že mesačné drevo je odolnejšie voči poveternostným vplyvom ako konvenčne vyťažené drevo.

Mesačné drevo vyťažené počas ubúdajúceho Mesiaca má v sebe menej viazanej vody. To znamená, že počas procesu sušenia sa pevnejšie sťahuje, no zmenšuje sa len nepatrne. Vďaka tomu je drevo hustejšie, odolnejšie voči stlačeniu a odolnejšie voči invazívnym hubám, hmyzu a dokonca plameňu. Výhoda mesačného dreva sa z hľadiska hustoty pohybovala od 5 do 7%. Z technického hľadiska je to výrazné zlepšenie v porovnaní s drevom ťaženým mimo vhodnej fázy Mesiaca.